Δήμος Μάρκος

Δήμος Μάρκος

Τεχνικός Διευθυντής KICKS Academy UEFA PRO Certification
Σάμιος Αργύρης

Σάμιος Αργύρης

Προπονητής KICKS Academy, UEFA B
Καμβύσης Σαράντος

Καμβύσης Σαράντος

Προπονητής KICKS Academy, UEFA C
Αλεξίου Αλέξανδρος

Αλεξίου Αλέξανδρος

Προπονητής KICKS Academy, UEFA C
Σδράλαγκας Σπύρος

Σδράλαγκας Σπύρος

Προπονητής KICKS Academy, UEFA B
Μοσχονάς Θοδωρής

Μοσχονάς Θοδωρής

Προπονητής Τερματοφυλάκων KICKS Academy
Τσιμέκα Αναστασία

Τσιμέκα Αναστασία

Φυσικοθεραπεύτρια KICKS Academy
Λόκου Ρένος

Λόκου Ρένος

Φροντιστής Εγκαταστάσεων KICKS Academy